KSTBB respecteert de regels GDPR die vanaf de maand mei 20018 van toepassing zijn.

Wat houden wij bij
De gegevens die via het inschrijvingsformulier werden ingegeven (naam - adres - mail - geboortedatum) een Tf (GSM) nummer indien dit werd over gemaakt.

Waar worden deze gegevens beheerd?
De overgemaakte gegevens worden centraal beheerd door de clubsecretaris en worden niet publiekelijk verspreid (enkel het bestuur en de coaches kunnen deze raadplegen

Indien u verdere vragen heeft, neem contact op met de secretaris